СТОРIНКА ЛОГОПЕДА

(логопедичну сторінку ведуть наші вчителя-логопеди)

Основні пріоритетні напрямки роботи логопедів спеціалізованих груп:

- Проведення ретельного обстеження дітей з метою уточнення діагнозів та напрямків роботи з дітьми-логопатами; направляти за потреби дітей з вадами мовлення до районної поліклініки для обстеження лікарями-спеціалістами;

- Розвиток артикуляційної моторики, мовленнєвого дихання;

- Формування фонематичних процесів (розвиток навичок мовного аналізу та синтезу);

- Корекція недоліків звуковимови;

- Розвиток фонематичного сприймання;

- Розвиток мелодико-інтонаційного ладу;

- Розвиток не мовленнєвих процесів (розвиток уваги, пам’яті, зорово-просторових уявлень, конструктивного праксису, розвиток просторових та часових уявлень);

- Формування навичок самоконтролю;

- Розвиток лексико-граматичної строю мовлення;

- Вивчення та фіксація динаміки розвитку дітей, вироблення оптимальної педагогічної стратегії, проектування шляхів навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини;

- Формування інтересу до народного фольклору.