Мета роботи психолога в дошкільному навчальному закладі: організація діяльності, аналіз та узагальнення її результатів, підвищення власного професіоналізму, самоосвіта.

Формування позитивного емоційного досвіду дітей, вчити емоційного розвантаження і саморегуляції.

Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей, які потребують уваги. Заняття з розвитку пізнавальної сфери

Для дітей з особливими потребами необхідні заняття з розвитку дрібної моторики

Участь у проекті, який провела організація "Сонячні діти Херсонщини" під назвою "Навчаємось разом"

Результат роботи психолога - щасливі очі дітей, у яких вийшло те, що раніше не виходило.

Артикуляційна гімнастика. Казка «Зоопарк»

Формування елементарних артикуляційних складів відбувається шляхом виконання простих ритмічних рухів і посмішки, витягування губ у трубочку.

 

 

Розвивально-дидактична гра «Веселі доріжки»

Розвиток дрібної моторики рук, розвиток просторових уявлень. Активізація словника з лексичної теми.

 

 

Розвивально-дидактична гра «Кольорові кульки»

 

Розвивально-дидактична гра «Кольорові кульки». Активізація словника дітей слів-назв кольорів. Розвиток дрібної моторики рук.

Своєчасне оволодіння мовленням - основа розумового розвитку дитини, запорука її повноцінного спілкування з оточуючими, інтеграції у сучасне суспільство.

Найкоротший шлях до мовної компетентності - через театралізовану діяльність. Діти логопедичної групи № 6 старшого віку обожнюють пальчиковий театр та театр на піску. 

Найпоширеніша мовна патологія серед дітей дошкільного віку є загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ) різних рівнів. В логопедичній групі №6 вчитель-логопед використовує логопедичний масаж як один з ефективних методів у корекції мовної патології.

При корекційно-відновлювальній роботі з дітьми логопедичної групи №6 допомагають сучасні технічні засоби.

Для формування повноцінного мовлення у дітей важливе значення має постановка правильного мовленнєвого дихання. Роботу слід починати з вироблення у дитини уміння виконувати різні види вдихів і видихів, а також їх комбінації.

У більшості дітей з мовленнєвими порушеннями регулююча функція мовлення недостатньо розвинена, дітям важко запам`ятати інструкцію до завдання, а пальці дітей ще зовсім неслухняні. Тому роботу пропонуємо починати з розвитку моторики із синхронним мовленнєвим супроводом. Використовувати слід кольорові, різноманітні предмети.

На заняття з дітьми із загальним недорозвитком мовлення слід звертати  увагу на розвиток сенсорної культури сприйняття зовнішнього світу. Діти не тільки звертатимуть увагу, а й зможуть виокремлювати якості предметів, що значно важливіше, ніж готові повідомлення дорослих.

Розвиваємо, виховуємо, навчаємо...


 

Закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” передбачають безперервність i наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхiднiсть створення належних умов для її здобуття.

Головна мета дошкільної освіти - виховувати зрілу особистість, в  якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевність у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.

Незважаючи на те, що за останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, значна частина дітей не відвідує дошкільні навчальні заклади, у яких максимально забезпечується системний пiдхiд до реалiзацiї завдань дошкільної освіти.

Тож актуальними завданнями сьогодення є охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади; сприяння особистісному зростанню кожної дитини, розвитку її компетентності; залучення до активної співпраці у вихованні та навчанні дітей практично всіх сімей на різних етапах їхнього становлення, розвитку та функціонування, з різними типами родинного середовища, різними виховними можливостями.

Батьки мають можливість вибору серед різних форм охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою: віддавати дитину в дитячий садок, виховувати її самостійно або звертатися до послуг кваліфікованих фахівців дошкільної або початкової освіти, які будуть працювати з дитиною індивідуально.

Помітною є тенденція створення на базі дитячих дошкільних закладів консультатисних пунктів для батьків дітей, не охоплених суспільним дошкільним вихованням.

Для батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, на базі нашого закладу організовано консультаційний центр роботи з батьками. Наші педагогі надають якісну методичну, діагностичну і консультативну допомогу з питань виховання та навчання дітей.

Корекційно-відновлюваний процес

в ясела-садку № 13.

Логопедична робота в спеціалізованих групах

для дітей із ЗНМ

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ:

розвиток всіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письма);

*   формування фонетико-фонематичної, лексико-                граматичної сторін мови, і зв’язного мовлення;

  формування комунікативних умінь;

розвиток мовленнєвої, загальної та дрібної моторики;

вироблення навичок свідомого сприймання та розуміння зверненого мовлення;

 розвиток просодики (темп, ритм, тембр, сила голосу, інтонування, емоційність тощо);

розвиток психічних процесів (увага, пам'ять, мислення, уява тощо);

           подолання порушень усного і писемного мовлення .

 

Дитячий навчальний заклад проводить

корекційно-відновлювальну роботу з дітьми

із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ).

 

Якщо у вашої дитини ЗНМ:

  

  Під загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) у дітей з нормальним слухом і збереженим інтелектом розуміють таку форму мовленнєвої аномалії, при якій порушено формування всіх компонентів мовленнєвої системи, які відносяться як до звукової, так і до смислової сторони мовлення. При цьому найсуттєвіші недоліки виявляються під час засвоєння і використання дітьми цієї категорії лексики та граматики рідної мови.

  Недорозвинення мовлення має різне походження і різну структуру аномальних відхилень. Але в усіх дітей із ЗНМ є типові відхилення, які вказують на системне порушення мовленнєвої діяльності. Однією з провідних ознак є пізній початок мовлення, при якому перші слова з’являються у 3-4 роки, а іноді після 5. Без спеціального навчання мовна активність таких дітей поступово знижується.

 

  До ЗНМ призводять різні несприятливі впливи як у внутріутробному розвитку (інфекції під час вагітності, токсикози, несумісність крові за резус-фактором, або груповою належністю крові, захворювання центральної нервової системи (ЦНС), вживання матір’ю алкоголю, нікотину, наркотичних засобів), а також під час пологів (родова травма, асфіксія). У таких дітей ЗНМ поєднується із синдромом рухової загальмованості, афективної збудливості, вкрай низької розумової працездатності. Внаслідок мовленнєво-рухових порушень, пов’язаних з органічним ураженням, або недорозвиненням певних відділів  ЦНС, виникають недоліки вимови, виражені у різному ступені, а також труднощі сприймання звуків.